Tietoa hoidosta

Känsälän suvussa on hoidettu ihmisiä jo vuosisatoja

Pekka Känsälä on kansanparantaja seitsemännessä sukupolvessa. Känsälän suvussa kansanparannuksen oppi ja taidot ovat periytyneet sukupolvelta toiselle. Taidot opetettiin omille lapsille, joilla katsottiin olevan riittävästi lahjakkuutta osaamisen jatkamiseen. Pekka sai oppinsa isältään Esa Känsälältä (1944-2014), joka piti vastaanottoaan Kokkolassa yli 40-vuoden ajan. Esan äiti puolestaan oli tunnettu kansanparantaja Ina Känsälä, monien hoitotekniikoiden kantaäiti. Jo useammat sukupolvet ovat käyneet Känsälän suvulla hoidattamassa vaivojaan.

Pekka käyttää kehittämäänsä tekniikkaa hoidoissa

Pekka käyttää seitsemännen polven kansanparantajana hoidoissaan isoäitinsä Inan ja isänsä Esa Känsälän opettamia mobisiloivia hierontatekniikoita. Näistä menetelmistä hän on kehittänyt nykypäivän tarpeet ja säännökset huomioon ottavan tekniikkansa.  Kyseessä on siis Känsälän hoitajasuvun ja Pekan kehittämä ainutlaatuinen menetelmä, joka ei ole kenenkään muun käytössä. Näin ollen Pekka erottuu muista kansanparantajista vaikka he käyttävätkin itsestään samaa nimitystä. Koulutetun hierojan ammattitaidolla ja työkokemuksella Pekka tutkii jokaisen asiakkaan, tekee hoitosuunnitelman, hoidon sekä antaa jatkohoito-ohjeet.

Nivel-, nikama ja lihaskäsittelyt – tietoa hoidosta

Vastaanotolle hakeudutaan, kun tuki- ja liikuntaelimissä on kipua tai toimintarajoituksia. Hoitoon tullaan useimmiten selkä- ja niskakipujen, olkapää-, nilkka- ja polvinivelvaivojen, sekä lihassärkyjen takia. Selkävaivoihin voi liittyä myös säteilyä raajoihin tai rintaan (esim. rytmihäiriöitä tai vatsavaivoja). Hoidoissa voidaan käsitellä kehoa varpaista päähän ja sormiin saakka. Se sopii kaikille, jotka haluavat kokea kokonaisvaltaisen perinnehoidon vaikutukset nykypäivänä yhdistettynä koulutetun hierojan ammattitaitoon.

Hoito on hellävaraista, mobilisoivaa hierontaa. Siinä käytetään hyväksi kehon luonnollisia liikeratoja. Manuaalihoitona se on kärsivällistä ja hellävaraista nivelien toimintakyvyn palauttamista. Hoito tehdään nivelen anatomisen ja fysiologisen liikelaajuuden sisällä ja siinä ei käytetä lainkaan väkivaltaisia manipulaatiotekniikoita. Hoito on kansanomaista kivun, jäykkyyden ja toimintahäiriöiden hoitoa.

Mikäli vaiva on jatkunut pitkään, pyritään sitä hoitamaan laajemmalta tasapainohäiriöitä tutkien, hieroen sekä tarvittaessa ohjaamaan fysioterapiaan liikeohjeita hakemaan.

Pekka toimii tienviittana, osoittaen avuntarvitsijalle oikean osoitteen

Pekka on itsensä kovin kriitikko, pyrkien hoitamaan asiakkaansa parhaalla mahdollisella tavalla. Hoitoa ohjaa myös etiikka, jonka mukaan asiakasta autetaan parhailla tiedoilla ja taidoilla luottamuksellisesti hyväksyen sen, että aina ei voi auttaa itse. Tietty hoito sopii tiettyyn vaivaan ja tietty hoitomuoto tietylle ihmiselle. Esimerkiksi välilevynpullistumissa ja hermoahtaumissa voidaan oireita vain lievittää. Pekka ei korjaa rikkinäisiä vaan toimintahäiriöisiä. Tärkeää on, että avuntarvitsijan ei tarvitsisi poistua vastaanotolta tyhjin käsin. Pekka pyrkii löytämään alueen parhaan hoitajan, fysioterapeutin tai lääkärin sinun vaivaasi, jos hän itse ei pysty sitä hoitamaan.
Hyvä hoitaja on myös hyvä kuuntelija ja näin ollen hän osaa asiakkaan elämäntavat ja virheet huomioonottaen ohjata asiakasta erilaisin liikunta- ja ergonomiaohjein siten, että tulevaisuudessa vältytään kivuilta eikä vaiva uusiutuisi. Toivottavaa olisi, että asiakas saisi uuden innon ja kipinän itsensä jokapäiväiseen huoltamiseen.

Ennen hoitoa

Hoidon jälkeen